Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (Θ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (Θ) να προσέλθουν την Πέμπτη 14/3 στις 11:00πμ στο εργαστήριο Ακτινολογίας.


Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός


Περικλής Παπαβασιλείου


^ Αρχή Σελίδας