Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εργαστήριο Ακτινοβιολογίας - Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ι (Β Ομάδα)

Η Β ομάδα μετατέθηκε από 11:00-13:00 σε 13:00-15:00 (Τετάρτη).


Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός


Περικλής Παπαβασιλείου


^ Αρχή Σελίδας