Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας.
Παρακαλούνται οι φοιτητές του εργαστηρίου να κάνουν αίτηση (στο eclass) να αποκτήσουν πρόσβαση στο εργαστήριο ( Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας)για να καταχωρηθούν τα ονόματά τους και τα email  τους αυτόματα .
Παράλληλα στο eclass έχουν τοποθετηθεί τα νοσοκομεία στα οποία θα πάνε οι φοιτητές. Παρακαλώ , ο καθένας (φοιτητής) να κάνει αίτημα στο νοσοκομείο που έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να καταχωρηθεί το όνομά του και το email του επίσης.

Βασίλης Συργιαμιώτης - Μαρία Δούση

^ Αρχή Σελίδας