Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ για τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν μαθήματα ΕΥ που καλύπτονται τον τομέα των ιατρικών εργαστηρίων να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των μαθημάτων αυτών από όπου τους συμβουλεύσει ο εκπαιδευτικός του μαθήματος.
Ανακοινώσεις που αφορούν στα μαθήματα αυτά δεν θα αναρτώνται συστηματικά στη σελίδα του τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.


2ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Προτείνεται ανταλλαγή των ωρών διδασκαλίας των δύο ΕΥ μαθημάτων του ΣΤ εξαμήνου προς διευκόλυνση.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ - Τετάρτη 08:00-11:00
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - Τρίτη 

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι στο μάθημα Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας παρουσιάστηκαν μόνο 5 φοιτητές.
Είναι πιθανό ότι λόγω χαμηλής προσέλευσης το μάθημα αυτό το εξάμηνο δεν θα διδαχθεί.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να μεριμνήσουν ώστε να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με άλλο ΕΥ μάθημα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τους φοιτητές που το είχαν ήδη δηλώσει στο παρελθόν και το χρωστούν.


3. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣΣ 

ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΊ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ 2018-19.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να μεριμνήσουν ώστε να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με άλλο ΕΥ μάθημα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τους φοιτητές που είχαν δηλώσει το μάθημα ΕΥ ανάλυση Ιατρικής Εικόνας του παλαιού προγράμματος και το χρωστούν.

 

 


Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


^ Αρχή Σελίδας