Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Οι φοιτητές 
1.Μαστοράκη Καλλιόπη 
2. Παπαευσταθίου  Γεώργιος 

Να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ μαζί μου 
Ληδα ΓΩΓΟΥ 


^ Αρχή Σελίδας