Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας
Οι φοιτητές του εργαστηρίου της Υπολογιστικής Τομογραφίας, μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα μαθημάτων από τo e-class.

Εκ των διδασκόντων
Συργιαμιώτης Βασίλειος
Δούση Μαρία

^ Αρχή Σελίδας