Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ανακοινώσεις
Βρέθηκαν 300 Ανακοινώσεις
 
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Πρακτική άσκηση
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 
Ακτινολογία ΙΙΙ (Θ)
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
Νοσοκομειακή άσκηση Δ εξαμήνου - Γενικό Κρατικό Νικαίας
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ
 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας.
 
Ακτινολογία Ι - Νοσοκομειακή Άσκηση
 
Εργαστήριο Ακτινοβιολογίας - Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ι (Β Ομάδα)
 
Ακτινοβιολογία - Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι (Εργαστήριο)
 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
 
Ακτινολογία Ι (Θ + Ε)
 
Ακτινολογία ΙΙΙ (Ε)
 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ κας ΓΩΓΟΥ
 
Πρακτική ΤΕΙ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (Θ)
 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ
 
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
Πρόσθετη εξέταση στα μαθήματα Ακτινολογία ΙΙ (Θ), Μαγνητική Τομογραφία & Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία
 
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (Για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού)
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2/2019
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ -ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
 
28ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
 
30η Θερινή Πανεπιστημιάδα
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟ
 
Εξετάσεις Ιατρικής απεικόνισης IV
 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (Ε) - Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Θεραπεία
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV
 
Ακτινολογία ΙΙ - Εργαστήριο
 
ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 
Ακτινολογία ΙΙ Εργαστήριο - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
 
Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας Εργαστήριο - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι --ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
Ακτινολογία ΙΙ - Εργαστήριο
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία και Ιατρική Απεικόνιση - Ομάδα Β
 
Εργαστήριο Ακτινοφυσικής Ακτινοθεραπείας
 
21ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 
Ακτινολογία ΙΙ - Εργαστήριο
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 29-11-2018
 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΘ
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 
Πρακτική άσκηση
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
Πτυχιακές Καθηγήτριας κας Γώγου
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΤΕΙ & ΠΑΔΑ
 
Πτυχιακή εργασία
 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS
 
Πρόσκληση - Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας Εργαστήριο (Τετάρτη 14:00-16:00)
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 
Εξέταση πρακτικής άσκησης
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ IV
 
Πρακτική άσκηση ΠΑΔΑ
 
Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ
 
Αλλαγή ώρας μαθημάτων Ε Εξαμήνου
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
 
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης IV
 
Πρακτική του ΤΕΙ
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΝΕΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ
 
Πρακτική άσκηση
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
 
Νοσοκομειακή Άσκηση στην Ακτινολογία ΙΙ και στη Μαγνητική Τομογραφία
 
Ειδικές Εφαρμογές ΥΤ & ΜΤ - Υβριδικές Τεχνικές (Θ)
 
Εισαγωγή στην ΥΤ - Ψηφιακή απεικόνιση (Θ)
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 
Έκθεση Καριέρας
 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 
Ακτινολογία ΙΙ Θεωρία
 
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 
Ειδικές Εφαρμογές ΥΤ & ΜΤ - Υβριδικές Τεχνικές (Θ)
 
Εισαγωγή στην ΥΤ - Ψηφιακή απεικόνιση (Θ)
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α&Α
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
Πρακτική άσκηση
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΕΙ
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΓΩΓΟΥ
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΙΘΟΥΣΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2018-19 ΕΞΑΜΗΝΑ Γ΄, Ε΄ ΚΑΙ Ζ΄
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Ε΄ ΚΑΙ Ζ΄
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
 
Μαγνητική Τομογραφία
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Εγγραφές επιτυχόντων για τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Λ. ΓΩΓΟΥ
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧIΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ 1/10/2018)
 
Διπλωματικές Καθηγήτριας κας Γώγου
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ Ή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 
Διπλωματική Καθηγήτριας κας Γώγου
 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 
ERASMUS STUDIES 2019
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΔΑ: ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 
[Ε.Φ.Ι.Ε.] ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECR
 
Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου
 
ΓΡΑΠΤΑ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ Ι+ΙΙ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
 
Εξέταση του εργαστηρίου της Ιατρικής Απεικόνισης IV
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV
 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΒΙΟΗΘΙΚΗ
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
Ακτινολογική Νοσηλευτική
 
Εξετάσεις εργαστηρίου Α βοηθειών, ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ
 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - Εργαστήριο - Προφορική Εξέταση Β Ομάδας
 
Δελτίο Βαθμολογίας Νοσοκομειακής Άσκησης Ιατρικής Απεικόνισης IV
 
Εξετάσεις Εργαστηριακού μαθήματος «Πρώτες Βοήθειες» (καθηγητής: Ν. Γκίβαλος)
 
Εύρεση τραπεζικής κάρτας
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
Ακτινοτεχνολογία ΙΙ - Γραπτή Πρόοδος
 
Eργαστήριο Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (αξονικός τομογράφος)
 
Eξετάσεις Eργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης IV
 
Ακτινοφυσικη ΙΙ - Μαθηματα Πεμπτης 14 Ιουνίου
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Πρόγραμμα ανταλλαγών ERASMUS+ STUDIES (Ιανουάριος - Απρίλιος 2019)
 
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας
 
Ακτινοφυσικη ΙΙ - Μαθηματα Πεμπτης 31 Μαιου
 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Ακτινολογική Νοσηλευτική
 
Εξέταση πρακτικής άσκησης
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης IV
 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. ΛΑΒΔΑ
 
Βιβλία πρακτικής άσκησης
 
Εξέταση πρακτικής άσκησης
 
project «ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ»
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
Στρογγυλή Τράπεζα : Νεώτερες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ο Spoudase Festival
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΠΑ
 
Eξέταση Πτυχιακής Εργασίας
 
Υπογραφή συμβάσεων Συνεργατών εαρινού εξαμήνου 2017/2018
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
Ακτινοτεχνολογία ΙΙ - Πρόοδος - Διόρθωση
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Πτυχιακές Καθηγητή κ. Παπαβασιλείου
 
Έκθεση Καριέρας
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
Mαθήματα Καθηγητή κου Παππά
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Λ. ΓΩΓΟΥ
 
Εξέταση πρακτικής άσκησης
 
Πτυχιακές εργασίες
 
Πίνακας Προτεινομένων Πτυχιακών Εαρινού Εξαμήνου
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Λ. ΓΩΓΟΥ
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤ
 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
Επιτροπη ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΠΕΙΓΟΝ !
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
Παράταση Δηλώσεων/Εγγραφών Μαθημάτων
 
Εξειδικευμένα θέματα Ιατρικής Πληροφορικής
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ "ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι"
 
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ
 
Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (εργαστήριο)
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ "ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι "
 
Πρακτική Άσκηση
 
Ιατρική Απεικόνιση IV (Ε)
 
Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (Θ)
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 
ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι
 
Ανακοινωση για την ορθη εναρξη Πρακτικης
 
Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (Θ)
 
ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Νοσ. ασκηση ογκολογια 2
 
Ογκολογια 2 θεωρια
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
 
Ιατρική Απεικόνιση IV (Ε)
 
Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (Ε)
 
Προκήρυξη 13 θέσεων για πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
ΣΥMMΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΙΛΑΝΤΑ ΜΠΕΤΑ
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ +ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)
 
Θέση Εργασίας
 
Oγκολογία ΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΕΙ
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι – ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι - ΠΡΟΟΔΟΣ
 
Ακτινολογική Παθολογία
 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΙΑ
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΙΙ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ERASMUS+
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ - ΕΛΠΙΣ
 
Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι - ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ -ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 15/1/2018
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ - ΕΛΠΙΣ
 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης III , Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία .
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
ΕΥΧΕΣ
 
ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ - "ΕΛΠΙΣ"
 
Ανάληψη Πτυχιακών Εργασιών - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECR 2018
 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Ανάληψη Πτυχιακών Εργασιών - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
 
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΙΙΙ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
Ανάληψη Πτυχιακών Εργασιών - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ κας ΓΩΓΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
Ανάληψη Πτυχιακών Εργασιών
 
Ειδικές εφαρμογες ΜΤ - Ακτινολογική παθολογία- Ιατρική απεικόνιση Ι (Θ)
 
23/11/2017 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
20/11/2017 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤ
 
16/11/2017 Ο κ. Συργιαμιώτης εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFRS.
 
14/11/2017 Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας
 
13/11/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS+ (ERAPLACES) - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018.
 
13/11/2017 ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
Γενικές Ανακοινώσεις (μέχρι (09/11/2017)
 
^ Αρχή Σελίδας