Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 Σας γνωρίζουμε ότι καθ όλη  την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στη ΣΕΥΠ η νοσοκομειακή άσκηση -παρακολούθηση καθώς και η πρακτική άσκηση του τμήματος ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ συνεχίζεται ανελλειπώς και χωρίς άλλες καθυστερήσεις ........
ΛΓ


^ Αρχή Σελίδας