Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ
Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις του εργαστηρίου της Ιατρικής Απεικόνισης ΙΙΙ την Παρασκευή 23/02/2018 παρακαλούνται να συμβουλευτούν το πρόγραμμα για τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε ομάδας από τον παρακάτω σύνδεσμο :


Πρώτα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των φοιτητών που δίνουν και αξονική και μαγνητική τομογραφία και εν συνεχεία των φοιτητών που χρωστούν μόνο μαγνητική τομογραφία. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές : 
ΑΛΛΟΥΣΙ ΑΛΙΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΑ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ
ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΝΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΡΙΚΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΣΑΤΣΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΤΑΛΑ, να επικοινωνήσουν επειγόντως με τον Κο Συργιαμιώτη πριν την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Συργιαμιώτης Βασίλειος
Δούση Μαρία


^ Αρχή Σελίδας