Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι
 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9πμ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 13 [Κ05.ΟΟ3] ΙΣΟΓΕΙΟ
ΛΗΔΑ ΓΩΓΟΥ 

^ Αρχή Σελίδας