Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η προφορική εξέταση των εγγεγραμμένων στην  Α ομάδα θα πραγματοποιηθεί στις 26/6 και 29/6 σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρατίθεται στο ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 εκ του εργαστηρίου.


^ Αρχή Σελίδας