Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ειδικές Εφαρμογές ΥΤ & ΜΤ - Υβριδικές Τεχνικές (Θ)
Το μάθημα "Ειδικές Εφαρμογές ΥΤ & ΜΤ - Υβριδικές Τεχνικές (Θ) θα γίνει 
στο εργαστήριο Ακτινολογίας Τετάρτη 17/10 15:00 μμ.

Ε. Λαβδάς

^ Αρχή Σελίδας