Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία και Ιατρική Απεικόνιση - Ομάδα Β

Το μάθημα στις 12/12 (16:00-18:00) θα πραγματοποιηθεί στις 13/12 (17:00-19:00).


 Ευχαριστώ


Περικλής Παπαβασιλείου


^ Αρχή Σελίδας