Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (Για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ακόλουθο σύνδεσμο η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 101830/22-02-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής" του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

και παρακαλούμε να την αναρτήσετε και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?id=83193&lang=el&rid=cat&omid=

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

τηλ: 210 5385174, 2105387258

email: elke@uniwa.gr^ Αρχή Σελίδας