Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ακτινολογία Ι - Νοσοκομειακή Άσκηση

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν περάσει την Ακτινοτεχνολογία ΙΙ (παλαιό πρόγραμμα) και βρίσκονται στο Δ εξάμηνο να προσέλθουν την Πέμπτη 14/3, 09:00, στο εργαστήριο Ακτινολογίας για να δημιουργηθούν οι ομάδες νοσοκομειακής άσκησης.


Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός


Περικλής Παπαβασιλείου


^ Αρχή Σελίδας